សណ្ឋាគារ

: : :
 
អាយុ 18+  0-3
បន្ទប់សល់ចុងក្រោយ
បន្ទប់សល់ចុងក្រោយ
សណ្ឋាគារ Mekong Bird

សណ្ឋាគារ Mekong Bird

ស្ទឹងត្រែង

ពី$120.00 មួយយប់

តម្លៃពិសេស
តម្លៃពិសេស
សណ្ឋាគារ Sokha Roth

ពី$120.00 មួយយប់

បន្ទប់កក់បន្ទាន់
បន្ទប់កក់បន្ទាន់
សណ្ឋាគារ New Diamond Palace

ពី$22.00 មួយយប់

សណ្ឋាគារ Diamond Palace

ពី$85.98 មួយយប់

តម្រៀបតាម:
សណ្ឋាគារ Sokha Roth Premium
Book សណ្ឋាគារ Sokha Roth Premium

ពេលដែលអ្នកដើរចូលទ្វារដ៏ធំនៃសណ្ឋាគារ Sokha Roth... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $160.00
សណ្ឋាគារ Sokha Roth
Book សណ្ឋាគារ Sokha Roth

ពេលដែលអ្នកដើរចូលទ្វារដ៏ធំនៃសណ្ឋាគារ Sokha Roth... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $120.00
សណ្ឋាគារ New Diamond Palace
Book សណ្ឋាគារ New Diamond Palace

សំឡេងដ៏ពិរោះរណ្តំ ក្លិនដ៏ស្រស់ស្រាយ នឹងភាពស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមាននៅសណ្ឋាគារ​... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $22.00
សណ្ឋាគារ Diamond Palace
Book សណ្ឋាគារ Diamond Palace

រ៉ីសត Diamond Palace ត្រូវបានរចនាឡើងដោយស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលមាន 42 បន្ទប់, គ្រឿងសង្ហារឹមឈើ,... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $85.98
សណ្ឋាគារ Mekong Bird
Book សណ្ឋាគារ Mekong Bird

រ៉ីសត Mekong Bird មានរបៀបរៀបរយនឹងសម្អាតស្អាតជានិច្ច,... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $120.00
សណ្ឋាគារ Number 9​
Book សណ្ឋាគារ Number 9​

ទីតាំងស្ថិតនៅបរិវេណនៃព្រះបរមរាជវាំងនឹងមាត់ទន្លេ 30... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $15.00
The Journey Siem Reap Hostel
Book The Journey Siem Reap Hostel

The Journey Siem Reap Hostel offers peaceful and comfortable private accommodation with free Wi-Fi access available throughout the property. It operates a 12-hour front desk the friendly reception staff that can take care of your every needs -... 

cutton icon តម្លៃចាប់ពី $0.00

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់ពួកយើងជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ល្អបំផុត

ជួបគ្នាតាមបណ្តាញសង្គម


បង់ប្រាក់តាមរយៈ
PayPal Visa MasterCard Amex
ព័ត៌មានសេវាកម្ម

ការតាមដានប្រតិបត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ជំនួយការអតិថិជន
+855 15 833 866

support@sabayhotel.com

Copyright © 2017 All rights reserved