: : :
 
អាយុ 18+  0-3

សូមចាប់ផ្តើមការស្វែងរកតម្លៃពិសេសដែលអ្នកពេញចិត្ត
នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកយើង

ការសន្សំយ៉ាងច្រើនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសជាមួយសណ្ឋាគារនៅខេត្តសៀមរាប, រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តព្រះសីហនុ, បាត់ដំបង, កំពត, កែប, កោះកុងជាដើម។
បន្ទប់ទំនេរដ៏ល្អជាច្រើន ជាមួយនិងតម្លៃដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើលសណ្ឋាគារដែលអ្នកពេញចិត្ត​
នឹងជ្រើសរើសសណ្ឋាគារដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

 

បន្ទប់សល់ចុងក្រោយ
សណ្ឋាគារ Mekong Bird

សណ្ឋាគារ Mekong Bird

ស្ទឹងត្រែង

ពី$120.00 មួយយប់

តម្លៃពិសេស
សណ្ឋាគារ Sokha Roth

ពី$120.00 មួយយប់

បន្ទប់កក់បន្ទាន់
សណ្ឋាគារ New Diamond Palace

ពី$22.00 មួយយប់

សណ្ឋាគារ Diamond Palace

ពី$85.98 មួយយប់

សណ្ឋាគារដែលពេញនិយមជាងគេ:

សណ្ឋាគារ Mekong Bird

1 បោះឆ្នោត

​កន្លែងពេញនិយមបំផុត

  • សៀមរាប

  • ភ្នំពេញ

  • ព្រះសីហនុ

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់ពួកយើងជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ល្អបំផុត


ជួបគ្នាតាមបណ្តាញសង្គម


បង់ប្រាក់តាមរយៈ
PayPal Visa MasterCard Amex
ព័ត៌មានសេវាកម្ម

ការតាមដានប្រតិបត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ជំនួយការអតិថិជន
+855 15 833 866

support@sabayhotel.com

Copyright © 2017 All rights reserved